Op het kabinet van de Vicepresident heeft de Vereniging van Inheemse dorpen in Suriname, een presentatie gehouden met betrekking tot de wetgeving Collectieve Rechten Inheemse- en Tribale Volken. Deze presentatie werd gehouden voor de Raad van Ministers op woensdag 11 november. Aaneensluitend is er ook een presentatie gehouden over de publiciteitscampagne, welke zal worden gelanceerd om de wetgeving bij de gemeenschap bekend te maken. Max Ooft heeft de presentatie verzorgt, en kort aangegeven waar de VIDS voor staat, wat de concept wet inhoud en de geschiedenis van de totstandkoming van deze wet.

De Inheemse en Tribale volken hebben jarenlang gevochten voor erkenning en het naleven van hun grondenrechten. Vanaf 1942 zijn er verscheidene acties geweest, waarbij de Inheemse en Tribale Volken hebben gestreden. Anno 2020 ligt er een concept wet klaar, die ervoor moet zorgen dat deze groepen uit onze samenleving erkend worden, en dat het recht welke hun toekomt wordt nageleefd.

Ter voorbereiding van het wetsvoorstel, zijn er verscheidene consultatierondes gehouden met alle belangrijke stakeholders. Het resultaat van deze consultatierondes is, dat er een conceptwet is samengesteld. Hierin komt voor; – collectieve rechten van Inheemse en Tribale Volken (ITV) over hun traditionele woon- en leefgebieden (grondenrechten)- demarcatie,- overige collectieve rechten,- traditioneel gezag en bestuur – FPIC (Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken) Er is ook een verzamelkaart van de te erkennen traditionele woon- en leefgebieden, Conceptvoorstel wijziging Grondwet (toevoeging bij artikel 8 GW), opgemaakt.

De publiciteitscampagne zal worden uitgevoerd door STAS International. Karin Refos is ingegaan op de wijze waarop de campagne uitgevoerd zal worden.De bedoeling is dat de lancering op 12 november 2020 plaatsvindt, aldus het Directoraat Volkscommunicatie.