Het jaar 2020 heeft de wereld voor vele uitdagingen laten staan. Het uitbreken van de Corona pandemie, die vele levens heeft gekost, heeft ons allen weer van bewust gemaakt dat wij op deze aarde slechts een deel zijn van alles door de Schepper geschapen.Ook Suriname is niet gespaard gebleven van deze Coronavirus. In vele gezinnen is men in de rouwstemming, heeft men een dierbare verloren, is men brodeloos geworden en zijn gezinnen ontwricht. De economische situatie is verder verslechterd en er heerst een gevoel van onzekerheid, die ze vergroot wordt door de steeds verhogende koersen en de prijzen van producten in de winkels als ook van de nutsvoorzieningen.

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (H.V.B.) heeft ook dierbaren verloren en is in het donker gedompeld geweest, tastend naar het licht die weer moet gaan schijnen voor ons ieder. De zware beproevingen die zij als partij zal moeten doorstaan , zal alleen vruchten afwerpen als wij als partijgenoten, als volk zullen begrijpen dat wij in eenheid en oprechtheid ons richten tot de Almachtige, op zoek naar het licht. De partij heeft daarom besloten om in plaats van feest te vieren, twee instellingen die afhankelijk zijn van donateurs en subsidie, te gedenken. Het gaat om Huize Betheljada en kinderopvanghuis Hoop voor kinderen, die in aanmerking zijn gekomen voor levensmiddelen.

De jongeren van de partij die de voorzitter vergezelden, hebben bij Huize Betheljada de toezegging gedaan om vanaf volgend jaar het tehuis een keer per kwartaal een grote schoonmaakbeurt te geven. De voorzitter, de heer Mike Noersalim verzekerde de directie van dit tehuis dat hij erop zal toezien dat deze afspraak wordt nagekomen. Bij het kinderopvanghuis Hoop voor kinderen werden zij ontvangen door Mw. Linger , die vertelde dat de directeur gisteren ten grave is gedragen. Ook vertelde zij dat de subsidie is komen weg te vallen en dat het opvanghuis nu volledig afhankelijk is van donateurs en dat met de stijging van de verschillende prijzen het haast onmogelijk is om het hoofd nog boven water te houden.

Voorzitter Noersalim deed de toezegging dat hij de aanzet zal geven om als ondernemer maandelijks een bedrag aan een kant te zetten voor het tehuis. Hij zal andere ondernemers benaderen om ook bij te dragen om zo het licht te kunnen betekenen voor de kinderen van dit tehuis.

Divali, ookwel het lichtjesfeest genoemd, is een van de belangrijkste feesten in het Hindoeisme en wordt sinds de oudheid gevierd. De partij is de mening toegedaan dat als wij ons samen uit het donker willen komen, wij ons ook samen moeten verheffen in ons mens zijn. Dienstbaar zijn, kennis delen en samen in gebed zijn, zullen onze natie die divers samengesteld is, verheffen tot een van de welvarendste op aarde. Deze kernwaarden heeft de partij zeker meegenomen voor de Divali viering van dit jaar.

De partij zal op haar manier proberen het licht te zijn voor degenen die het zwaarst getroffen zijn geworden door de economische crisis waarmee ons land nu te kampen heeft .Aan de gehele Surinaamse bevolking wenst de partij een Subh Divali toe, een van bezinning , van gebed en van reiniging van ons bewustzijn!