Een groep stembureauleden en colporteurs hebben op woensdag 18 november 2020 een petitie aangeboden aan Vice – President Ronnie Brunswijk. De groep vroeg de VP aandacht voor het feit dat zij tot heden niet kunnen beschikken over hun financiële vergoeding.

Normaliter wordt die volgens hun uiterlijk 2 maanden na de verkiezingen uitbetaald. Het is nu reeds zes maanden verder haalde de woordvoerder van de groep, Harvey Zinhagel, aan. De Vice-President toonde zich dankbaar voor het vertrouwen dat gesteld is in hem en beloofde de nodige aandacht te geven aan deze zaak. “Als mensen hebben gewerkt moeten die worden uitbetaald” zei de staatsman aan zijn gehoor.

Hij beloofde in de vergadering met de ministers deze kwestie te bespreken. “Ik zal werk van maken dat het vandaag nog behandeld wordt”, sprak de VP de groep toe. In een eerder schrijven van 27 augustus 2020 is deze kwestie reeds onder de aandacht gebracht van de minister van Binnenlandse zaken, Bronto Somohardjo. Deze gaf in de vergadering van de Nationale Assemblee van 17 november 2020 aan dat deze groep binnenkort over hun gelden zullen beschikken.

In het schrijven aan de Vice – President is hem gevraagd alles in het werk te stellen dat zij binnen een maand dus uiterlijk 18 december 2020 de gelden kunnen ontvangen. VP Brunswijk noemt dit een redelijk termijn en zal er alles aan doen dat de mensen zo snel als mogelijk betaald worden voor het door hun verrichte werk meldt Directoraat Volkscommunicatie.