Het personeel dat tussen het laatste kwartaal van 2019 en het derde kwartaal van 2020 in dienst is getreden, werd vrijdag 13 november 2020 geintroduceerd. De kennismaking met de directie, leidinggevenden en sleutelfiguren in de organisatie verliep vanwege de COVIDS-19 protocollen anders dan voorgaande jaren.

Omdat een beperkt aantal personen aanwezig kunnen zijn in de Multi Functionele ruimte boven de Centrale Keuken, is er door de HRM-unit voor gekozen om enkele leidinggevenden virtueel voor te stellen. In het verlengde van de vorig jaar geïntroduceerde nieuwe methode om in een ontspannen setting via een quizvorm de nieuwe collega’s bekend te maken met de organisatie, is de kennis getoetst wie de leidinggevenden in beeld zijn. Het was niet vreemd dat het korps leidinggevenden haast onbekend was bij het nieuwe personeel. Daarom is deze introductiedag noodzakelijk.

Opvallend was wel dat de aanwezigen flink mondiger waren dan collegas van voorgaande jaren. Een voorzichtige conclusie is dat het makkelijker te praten valt, wanneer superieuren niet in de omgeving zijn. De doelstellingen van deze activiteit is om de rookie personeelsleden voor te stellen aan de leiding van het ziekenhuis, ze kennis te laten maken met de organisatie en haar beleid en ze te informeren over belangrijke zaken betreffend hun rechten en plichten als medewerkers van de zorginstelling. Het geheel had een vlot verloop en krijgt de HRM-orga complimenten hiervoor.