Bisschop Karel Choennie van het Bisdom Paramaribo heeft gisteren 19 november een bezoek gebracht aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza). De bisschop heeft de minister zijn ondersteuning gevraagd voor het aantrekken van vier buitenlandse krachten voor Huize Majella en de kerken te Nickerie.

Het gaat om twee paters en twee verpleegkundigen uit Azië met name Indonesië die moeilijk aan een verblijfsvergunning kunnen komen. Ze worden voor drie jaar uitgeleend. De verpleegkundigen zijn reeds twee jaar in Suriname, maar hun verblijf is nog niet in orde.De bewindsman heeft beloofd contact te zullen maken met Religieuze Aangelegenheden (RA), een beleidsgebied van het ministerie om verder hieraan invulling te geven.

Biza geeft via haar afdeling RA zoveel mogelijk ondersteuning aan religieuze organisaties, die behoren tot de verschillende geloofsovertuigingen. Zij krijgen onder andere maandelijks een bezoldiging.Choennie legde uit, dat er een tekort is aan priesters en geestelijken in Suriname. “Je kan niet zomaar iemand van de straat halen en tot priester maken vandaar ze worden uitgeleend aan Suriname voor een periode van 3 jaar.”

Choennie heeft een verzoek gedaan aan de minister om de twee verpleegkundigen als leidinggevenden in te zetten bij Huize Majella en de twee paters in te zetten in de kerken te Nickerie, Coronie, Wageningen en inheemse dorpen. De pater in Nickerie is al 81 jaar, vandaar de buitenlandse krachten daar ingezet zullen worden om hem te ondersteunen. De bisschop gaf verder aan, dat de verpleegkundigen hoog opgeleid zijn en kennis hebben met het verloskundig werk en radiologie. Volgens hem zullen zij goed passen binnen de leiding van Majella. “Echter zullen zij de Nederlandse taal eerst moeten kennen. Als hun verblijfsvergunning in orde is, kunnen zij makkelijk integreren binnen de maatschappij”, stelde Choennie.