Groet van gepensioneerde verloskundige zuster Sant

366

Na 32 dienstjaren houdt de verloskundige, zuster Cornellie Theodora Sant het voor gezien op de werkplek. Van die 32 jaren diende ze 28 jaren in ‘s Lands Hospitaal, van waar ze met pensioen nu gaat. Vandaag, vrijdag 20 november 2020 was haar laatste werkdag in de Verloskamer. Vanaf morgen is ze met verlof, waarna haar pensionering ingaat op 1 februari 2021.

Op 25 januari herdenkt ze haar 60 ste geboortedag. Temidden van collega’s groette ze vandaag, om lekker de komende periode van haar 2 dochters, Sifra Alta-Gracia en Christine Stephanie en kleindochter te gaan genieten. Van de collega’s op de afdeling werd ze goed verwend en kreeg onder andere een luie stoel oftewel een Dyarusu sturu cadeau.

Behalve het afdelingshoofd, zr. Helianthe Bennanon en de collega’s, brachten ook de medisch directeur, mevr. Soenita Nannan Panday-Gopisingh en de verpleegkundig directeur, mevr. Suze Holband felicitaties en dank over. Zuster Sant kijkt terug op een goede en ervaringrijke werkplek terug, waar het hard werken geblazen was altijd en adviseert vooral de jonge collega’s om te bidden voor inzicht en volharding in het werk. “Laat liefde voor het werk de motivatie blijven”, steekt ze hen een hart onder de riem.