Nieuwe leiding bij Mungra Medisch Centrum Nickerie

412

Leiding MMC overgedragenDe leiding van het Mungra Medisch Centrum Nickerie,MMC, is hedenmorgen overgdragen. Minister Drs. Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft bijgestaan door zijn collega mw. Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Districtscommissaris Senrita Gobardhan de plechtigheden bijgewoond.

Ook het Stichtingsbestuur van het MMC was aanwezig in de vergaderzaal van het ziekenhuis.Algemeen Directeur mw.Zorida Mohamed heeft het roer overgedragen aan mw Shaista Abdul. Het nieuwe directieteam bestaat verder uit Drs Djoties Jaggernath als Medisch Directeur, Dhr Sergio Linga als Verpleegkundig Directeur en Dhr Richenel Pontjosentono als Financieel Directeur.