Adhin Ik wens mbt tot uitspraken door mij gedaan in Times of Suriname en bij STVS mbt de zaak Adhin ,te verduidelijken dat de regering geenszins zal inmengen in een zaak die bij de PG in onderzoek is. De directeur van het Kabinet van de Vice-President heeft aan de PG gevraagd om een zaak rond vernieling cq verdwijning van media apparatuur te onderzoeken.Als regering wens ik verder dat in deze zaak de juiste wettelijke procedure wordt bewandelt.

In antwoord op vragen van journalisten naar aanleiding van de aanhouding van voormalig vicepresident Ashwin Adhin, kan wellicht de indruk zijn gewekt dat ik als vice president de scheiding der machten niet onderken. Middels dit schrijven wil ik benadrukken dat ik als lid van de uitvoerende macht, mij op geen enkele wijze wil inlaten met de taken en bevoegdheden van de rechterlijke macht.