De staatshoofden van Suriname en Guyana, respectievelijk Chandrikapersad Santokhi en Irfaan Ali hebben benadrukt dat beide landen veel kunnen bereiken door samen met elkaar op te trekken. De goede band tussen de beide naties vormde de rode draad tijdens de gezamenlijke verklaringen die beide regeringsleiders gaven na hun bilaterale ontmoeting op dinsdag 24 november 2020 op het presidentieel paleis.

Beide presidenten hebben de ontmoeting als zeer positief ervaren. President Santokhi stelde, dat het van belang is om strategische allianties te vormen voor de verdere ontwikkeling van de beide landen in de toekomst. De buurlanden hebben recentelijk veel gemaakt. Op het positieve vlak zijn de olievondsten zeer welkom, maar aan de andere kant zijn Suriname en Guyana ook getroffen door de coronapandemie. Dit moment is bij uitstek noodzakelijk om samen naar ontwikkelingsmogelijkheden te kijken. Het gezamenlijk optrekken heeft verder ook voordelen als de beide landen van mening zijn dat een issue bespreekbaar gemaakt moet worden. Als voorbeeld noemde president Santokhi de bedreiging van de landen door het oprukkende zeewater.
Er zijn werkgroepen, die kort na vandaag reeds aan de slag gaan om de overeengekomen afspraken verder uitwerken. ‘Deze werkgroepen worden geleid door de twee presidenten waarbij de beide ministers van Buitenlandse Zaken de coördinatie zullen hebben’, aldus president Santokhi. Ook ten aanzien van de bouw van de brug over de Corantijnrivier is er van gedachten gewisseld. De oeververbinding zal na voltooiing het symbool zijn van het steeds verder verbeteren van de samenwerking tussen de beide landen. President Santokhi sprak van een transitie van een oud naar een nieuw tijdperk op het gebied van de samenwerking. Ook zal de brug de handel en economie ten goede komen.


President Irfaan Ali zei zich vereerd te voelen door gast te zijn in Suriname en bij de festiviteiten rond de Onafhankelijkheidsviering van ons land. Tijdens het bilateraal onderhoud zijn de afspraken die in augustus dit jaar aan de orde waren, besproken. Er zijn belangrijke stappen gezet in het formaliseren van nieuwe samenwerkingsmechanismen, te weten het Strategic Dialogue and Coöperation Platform. Ook is een Memorandum of Understanding getekend met betrekking tot infrastructurele projecten over de Corantijnrivier. President Ali pleitte op het gebied van transport voor het spoedig oplossen van de kwestie rond de vaarten van de Canawaima veerboot zodat de burgers van beide landen daar profijt van zullen hebben.

Ook president Ali is ook vol van de bouw van de brug. ‘’Eenmaal gebouwd zal de brug fungeren als een permanente fysieke link tussen de twee volken. Die link zal ook zorgen voor de verbinding met de rest van Zuid-Amerika’’, aldus president Ali. Voor beide landen betekent het dat er mogelijkheden ontstaan voor handel, industrie, toerisme waarbij de kosten omlaaggaan. De private sector wordt ook meegenomen in het strategisch plan om zo voordelen te bieden voor de beide landen. President Ali sprak van het in het leven roepen van een Guyana Suriname Business Facilitation Unit. Het Guyanese staatshoofd riep op om alle positieve energie te gebruiken in het belang van de beide landen.
Nadat beide staatshoofden hun statement hadden gegeven aan de pers hebben minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en zijn ambtgenoot Hugh Todd de eerdergenoemde documenten getekend.