De gesprekken die gevoerd zijn tussen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, en de Surinaamse regering kunnen als goed bestempeld worden. Van Surinaamse zijde waren president Chandrikapersad Santokhi en minister Albert Ramdin van van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, bij de gesprekken aanwezig. Aan het staatshoofd is voorgehouden waar de samenwerking tussen de beide landen op dit moment staat. Het bezoek van minister Blok stond in het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. 

Minister Ramdin zei tijdens de persconferentie, dat de betrekkingen op dezelfde voet verder gaan. Drie maanden geleden is de relatie nieuw leven ingeblazen en wordt die verder geïntensiveerd. Dit houdt in het voortzetten van afspraken die gemaakt zijn tijdens het hoog ambtelijk overleg. Deze afspraken zullen de komende weken op ministerieel niveau verder uitgewerkt worden. Nederland zal nagaan op welke wijze zij ondersteuning op een aantal trajecten zal verlenen. Dat zal volgens minister Ramdin bijdragen aan het voornemen van de regering om ondermeer de economie te herstellen. Ook technische bijstand is noodzakelijk voor het beleid op langr termijn.

Minister Blok gaf aan, dat de beide landen een lange geschiedenis delen. In het kader van de samenwerking zijn op ambtelijk niveau reeds gesprekken gevoerd over zaken zoals economische samenwerking, landbouw, justitie en de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. De bewindsman gaf aan dat, gelet op de gepleegde inspanningen om de samenwerking steeds verder te verbeteren, er goede goede resultaten geboekt zullen worden.