Vandaag is een delegatie van ministers afgereisd naar het bestuursressort Kabalebo. De delegatie bestond uit Dhr. Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie, Dhr. David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en Dhr. Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme.

Het doel van dit bezoek is om zich te orienteren op de verschillende beleidsgebieden de respectieve ministeries betreffende.Bij dit bezoek zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende dorpsbesturen, het korps politie Suriname en het korps brandweer Suriname. Ook met de bestuursdienst zijn er gesprekken gevoerd. Het doel van de orientatie is na te gaan wat de pijnpunten zijn in het gebied.

Transport en manschappen zijn bij de politie de belangrijkste problemen in het gebied terwijl de brandweer dringend een brandweer kazerne nodig heeft. Ook het opleiden van lokale burgers voor zowel de brandweer als de politie is van esstentieel belang.Bij het Ministerie van NH genieten de uitgifte van concessies en het verantwoord ontginnen van delfstoffen een hoge prioriteit. De planning voor dit alles zal moeten geschieden in samenspraak met de lokale bevolking.Op het bord van TCT werd als grootste probleem het transport gelegd.

Kabalebo beschikt niet over een eigen dienstboot. Ook het transport over de weg naar Paramaribo geniet de aandacht van de minister. Verder is verbetering van het internet van esstentieel belang. Voor Toerisme is er heel wat potentie in het gebied. In het bijzonder het Cultuurtoerisme wil de minister van TCT nader gaan bekijken. Tijdens de gesprekken met de gemeenschappen werden burgers in de gelegenheid gesteld hun grieven bekend te maken aan de ministers. Burgers mochten ook de noden die niet de 3 aanwezige ministeries aanhalen. Deze zullen worden meegenomen voor de andere collega ministers.