In het kader van het bestrijden van de covid-19 pandemie in Suriname is het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) een voorlichtingscampagne genaamd MoHanA gestart. De launch van deze campagne vond plaats via sociale media op 11 september jongstleden. MoHanA staat voor Mondkap op, Handen wassen en Afstand houden. Middels deze drie belangrijke preventie maatregelen wenst het ministerie de samenleving ervan bewust te maken over hoe zij zich dienen te beschermen tegen het virus.

Op 24 november jongstleden begaf een team van de voorlichtingsafdeling van het ministerie van Volksgezondheid zich in de binnenstad om de samenleving van informatie te voorzien.Er is gekozen voor de binnenstad met name de Times Mall om merendeels de jongeren te bereiken die vaak genoeg in die omgeving rondhangen. Echter is er naast de grote groep jongeren ook veel volwassenen op afgekomen.

Ruim 300 mensen (jong en oud) hebben zich laten informeren over de preventiemaatregelen. Naast het feit dat de mensen bewust werden gemaakt van de drie belangrijke preventie maatregelen, werden zij ook in kennis gesteld van de MoHanA challenge. Deze challenge houdt in dat een ieder een video mag uploaden waarbij zij op hun eigen creatieve wijze aangeven hoe zij zich beschermen tegen het covid-19 virus.

De persoon met de meest creatieve video maakt kans op het winnen van een hoofdprijs van SRD 2.500. De mogelijk tot het inzenden van video’s is gesteld op 05 december 2020.Behalve de informatie dat mondeling aan de mensen verstrekt werd, kregen zij ook alle informatie op een flyer mee. Tevens was er ook gelegenheid tot het maken van een foto bij de welbekende MoHanA foto-booth.

Tot slot mochten de mensen kiezen uit een mondkap, een handsanitizer of een T-shirt (waarop MoHanA bedrukt staat) dat geheel gratis was. Het gratis verdelen van alle promotie materiaal is mogelijk gemaakt door de PAHO.Het is de bedoeling dat deze informatie sessie in de toekomst ook in de overige districten gehouden wordt.