Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen over knelpunten van de groep. Beide partijen zijn het met elkaar eens dat het gesprek een vruchtbaar verloop heeft gehad. Partijen hebben op 30 november 2020 de knelpunten besproken in het BBGO-gebouw.

Minister Achaibersing zegt dat er zich geen gevallen zullen voordoen, waarbij gepensioneerden acties moeten voeren om zaken, waarop zij aanspraak maken, gedaan te krijgen. BBGO-voorzitter Renate Wouden laat in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) doorschemeren ingenomen te zijn met het bezoek van de bewindsman. Zij heeft zich tevreden geuit over het resultaat en aangegeven dat er nadere gesprekken zullen volgen.