Door de jaren heen zijn veel secundaire, tertiaire goten en trenzen niet opgehaald. Dit heeft deels ervoor gezorgd dat in de regentijd zandwegen in slechte staat belanden. Primaire trenzen en kanalen worden wel regelmatig opgehaald door de overheid. Een ander probleem is, dat heel veel verkavelingsprojecten geen of slechte rioleringen hebben.

Overal in woonbuurten zitten goten, rioleringen en putten dicht geslibd met zand, met als gevolg het onderwater lopen van deze gebieden.