Voor hun opmerkelijke uitmuntende prestaties over het afgelopen half jaar, zijn de ziekenverzorgenden zuster Christien Mac-Intosch en zuster Zaira Swedo door collega’s op de afdeling Couveuse uitverkozen tot medewerkers voor de periode van januari – juni 2021. Beiden zijn ziekenverzorgenden.

Welliswaar dient Mac Intosch met haar 12 dienstjaren al langer in het vak dan Swedo die er 3 jaar op heeft zitten. Daardoor vallen de prestaties van beiden door deze bijzonderheid nog meer op. Het is de vierde keer op rij sinds de afdeling in 2019 met dit initiatief begon. Het doel is om het personeel te waarderen voor de uitmuntende inzet dat zich terug vertaalt in formidabele teamprestatie en dienstverlening. Ongetwijfeld zorgt het ook voor een wedereffect, namelijk de motivatie om collega’s aan te sporen extra hun best te doen. Verpleegkundig directeur, zuster Suze Holband die elke keer weer aanwezig is en woensdag 13 januari 2021 hiervoor even uit de reguliere directievergadering ging, prijst dit initiatief van de afdelingscommissie. Het moet volgens haar een aanzet zijn om nog hongerig te zijn om verder te studeren en zich in de discipline te bekwamen. Ze moeten zelf het initiatief nemen en nagaan welke aanvullende opleidingen toegankelijk zijn.

Waarnemend hoofd, zuster Irene Feller-Watson gaf de gehuldigde medewerkers mee hun best te blijven doen in het werk en steeds een voorbeeld voor anderen te zijn. Zuster Mac -Intosch bedankt alle collega’s die steeds weer klaar staan om haar te ondersteunen en te (onder)wijzen. Haar mede-gehuldigde collega Swedo had deze erkenning niet zien aankomen en raakte even ontroerd in haar dankwoord.

Uit de bijdragepot die door collega’s en artsen wordt gevuld, zijn de gehuldigden in de bloemen gezet en ontvingen zij presentjes naast het bijbehorende certificaat. De twee vorige medewerkers van Couveuse die door collega’s waren verkozen zijn zuster Louisa Pobosie tot verpleegkundige en zuster Euredice Anches tot verpleeg-assistente over juli – december 2020.