De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf maandag 1 maart t/m 7 maart 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Financiën en Planning ( Belastingdienst Suriname).

Deze registratie is bedoeld voor degenen die in februari 2021 niet hebben geregistreerd. Personen die in februari hebben geregistreerd zijn gevrijwaard van deze registratie. Vermeldenswaard is ook dat degenen die zich in maart registreren, niet in aanmerking komen voor de covid steun van februari.

Wanneer komt u in aanmerking?

1. Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19 pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf maart 2020;

2. Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;

3. Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;Alle drie (3) categorieën kunnen zich online registreren via de website van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (http://atm.gov.sr/), de website van de Belastingdienst Suriname(https://belastingdienst.sr/) de Facebook pagina’s van de ministeries AW&J en F&P en de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname alwaar via de link https://financien.sr/covidsteun2021 toegang wordt geboden tot de registratie. –

Met betrekking tot de KMO’s en kleine zelfstandigen die geen bankrekening hebben wordt benadrukt dat de volgende informatie moeten worden toegevoegd:1.Kopie identiteitskaart;2.Uittreksel uit het CBB bestand;3.Financiële gegevens van de afgelopen 3 jaren van uw bedrijf;4.Prognose voor de komende 6 maanden;-

Met betrekking tot de personen in loondienst met verminderd inkomen en werklozen wordt benadrukt dat een kopie van hun identiteitskaart moet worden toegevoegd. De regering van Suriname wenst het volgende te benadrukken:- deze COVID-uitkering is van tijdelijke aard om degenen die vanwege de COVID-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden;- alle werkzame personen( kleine/micro ondernemers, kleine zelfstandigen, en grote ondernemers) die kunnen aantonen dat zij een verminderd inkomen hebben en niet in staat zijn adequaat in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat te kunnen voortzetten, mogen zich registreren;- indien blijkt dat personen en/of bedrijven onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Staat Suriname om zodoende het resultaat te manipuleren, zullen er ernstige maatregelen worden getroffen tegen zulke personen/bedrijven.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:- Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8815676/ 8815616/ 8640449 en via de emailadressen :covidregistratie.awj2021@gmail.com / covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u &Vrijdag van 07:30 -14:30 u.- Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 477222/ 475040/ 474059 en via het emailadres: covidregistratie.fp2021@finance.gov.srVan maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u &Vrijdag van 07:30 -14:30 u.