In de laatste week van februari 2021 worden er onder het technisch toezicht van de Wegenautoriteit (WA) herstelwerkzaamheden uitgevoerd op drie (03) locaties op weg naar Atjoni. De herstelwerkzaamheden worden gecategoriseerd in twee (02) fases t.w.:

  1. 1. Herstel aan de bypass van de Mindrineti I brug.
  2. 2. Herstel van de brugdekroosters van de Tutaya I brug en de Koemboebrug.

Vanwege het niet beschikbaar zijn van de financiële middelen en gelet op de gevaarlijke situatie ter plekke, is een beroep gedaan op de lokale ondernemers om in te komen met materieel en arbeid. Dit herstelprogramma heeft aldus het karakter van Public Private Partnership (P.P.P.) met de Wegenautoriteit, het Districtscommissariaat en de ondernemers.

De districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brokopondo heeft hierbij samen met de Wegenautoriteit een bijzondere rol vervuld in het overleg met de ondernemers, waarbij de Wegenautoriteit de brugroosters beschikbaar stelt en de werkzaamheden technisch zal begeleiden. Volgens planning zullen de werkzaamheden in het weekend van 26 – 28 februari 2021 zijn afgerond, en wordt een beroep gedaan op de weggebruikers om rekening te houden met enige stagnatie in de vlotte doorstroming van het verkeer.