Op dinsdag 27 juli 2021 heeft de overhandiging plaatsgevonden van instrumenten en apparatuur tevens logistieke middelen aan het ministerie van Openbare Werken ten behoeve van de Waterloopkundige Dienst. Dit alles is mogelijk gemaakt door donaties van de Europese Unie (EU) en de United Nations Development (UNDP) in het kader van Global Climate Change Alliance Plus (GCCA+) Fase 2 project.

Dit plan houdt in de weerbaarheid opbouwen via een geïntegreerd waterbeheer, duurzaam gebruik en beheer van het kust ecosysteem. Frits Koso, hoofd Waterloopkundige Dienst, geeft aan dat het ministerie van Openbare Werken afdeling WLA, heeft geparticipeerd in de OACPS Intra-ACP GCCA+ programme- 2de Regionale Meeting waaraan meer dan 75 participanten van verschillende ACP-landen deelnamen. De Waterloopkundige dienst (WLA) houdt zich bezig met het onderzoek om de Surinaamse wateren te beheren, beheersen (flood control) en beschermen door middel van datacollectie. Zowel kwantiteit en kwaliteitsdata van het water worden verzameld in geheel Suriname in de afgelopen jaren. “De laatste jaren heeft WLA te kampen gehad met sterkverouderde/kapotte instrumenten en apparatuur om data te kunnen verzamelen,” aldus Koso.

Binnen het project GCCA+ fase 1 zijn er 5 stations in het binnenland (Mataway in Corantijn, Stondansi in Nickerie, Maskitakreek in Coppename, Dramhosso in Saramacca en Brokopondo geïnstalleerd waarbij de data via satellietverbinding vanuit het kantoor wordt gedownload. Wegens storingen in het instrument en satellietverbinding is er nagenoeg nog geen data geproduceerd en de afstand maakt dat onderhoud moeilijk gaat.

Uit het GCCA+fase 2 zullen 9 observatie stations en 23 waterdruk sensoren gereactiveerd worden. De gedoneerde waterstandinstrumenten zijn onderverdeeld in 3 categorieën: Ecolog 500, Ecolog 800 en AWLS. Koso geeft verder aan dat de instrumenten zijn bedoeld voor waterstand opnamen in zoet-, zoutwater gebieden en afgelegen plaatsen en de mogelijkheid om datacollectie via de werkplek te kunnen downloaden”.

De schenking heeft een waarde van meer dan US$500.000. “Dat is heel veel, dus je moet een onderhoudsplan hebben en je moet de middelen ook gaan reserveren in de begroting”, zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken. “Ik heb de afdeling opgeroepen om agressief mee te doen aan internationale calls. De lokale begroting heeft vaak zulke gigantische middelen niet en dan moeten we het hebben van deze calls. We gaan de gebouwen van WLA en de meteorologische dienst verplicht dit jaar laten afronden. De gebouwen zijn bouwvallig en zeer gevaarlijk. Omdat klimaat en wateroverlast heel belangrijk zijn, gaan we ook blijven investeren in mensen. We zullen een beroep doen op de universiteit om een handje mee te helpen. De afgestudeerden kunnen hier terecht. Het uiteindelijke doel van dit alles is om de beste data te presenteren aan de regering, zodat we van tevoren weten wat er gaat gebeuren met wateroverlast etc. Als er iets heeft plaatsgevonden, moeten we binnen een paar uren hiervan verslag kunnen krijgen”, aldus minister Nurmohamed, die de overhandiging van het materiaal verrichtte.