Districts-Commissaris Ricardo Bhola heeft vanmorgen Vicepresident Ronnie Brunswijk ontvangen bij de Centrale Markt Paramaribo (CMP). De burgervader had de VP uitgenodigd om de recente verbeteringen op de markt door te nemen. Naast de VP waren ook de Minister van Regionale Ontwikkeling & Sport, Gracia Emanuel, ROS-Directeur Maverick Boejoekoe en marktmeester Anil Dhanai aanwezig.

De markt is geruime tijd gesloten geweest in navolging van de covid-19 maatregelen, afgekondigd vanuit de regering. Covid-19 is momenteel de grootste uitdaging op de markt. Vanaf zijn aantreden heeft de burgervader zich ingezet om de situatie op de markten te verbeteren. In de afgelopen periode zijn veel verbeteringen doorgevoerd op de markt. Verlichting, parkeergelegenheid en veiligheid en vuilophaal zijn aangepakt.

Vanwege de schaal van de bedrijvigheid en de weersomstandigheden heerste er een chaotische, onhygiënische situatie rondom de Centrale Markt. Met de implementatie van de covid-19 protocollen en een grondige wasbeurt van de markt behoort dit tot het verleden. Bestuursambtenaren hebben alles in place om geldende protocollen te implementeren en te handhaven.Verschillende stakeholders zijn in de afgelopen tijd betrokken geweest bij de verbetering en verordening van de CMP. Er zijn meerdere evaluatie en overleg momentem geweest op het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost.

Naast Districts-Commissaris Ricardo Bhola, hebben de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport, Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken en Justitie en Politie daaraan deelgenomen. De burgervader roept alle marktverkopers, landbouwers en consumenten op om de geldende regels streng na te volgen. ‘Was je handen bij het binnentreden, houd afstand van elkaar en draag ten alle tijden een mond en neus bedekking. Ook tijdens het praten moet je mondkap op Hiermee voorkomen wij dat er verdere besmetting en verspreiding van Covid-19 plaatsvindt’, stelt de DC.