De Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft tijdens de uitvoering van de landelijke controle, op vrijdag 6 augustus 2021 illegale sigaretten in beslag genomen in de districten Saramacca en Wanica. Dit gebeurde na een tip van een burger, waardoor de Controle Dienst in Groningen beslag kon leggen op een partij illegale sigaretten.

Er is een proces-verbaal opgemaakt door de medewerkers van de ECD, waarna deze zaak overgedragen wordt aan het Openbaar Ministerie (OM), dat met de verdere afhandeling is belast. De Wet tegengaan smokkelen en de Wet Economische Delicten zijn overtreden.

Verder zijn in het district Saramacca niet geijkte weegschalen aangetroffen en ook vervallen goederen van de schappen weggehaald en in samenspraak met de winkelier vernietigd door de medewerkers van de ECD. In de afgelopen week zijn er ook nacontroles uitgevoerd in de omgeving Molenpad en Kasabaholo. De nacontroles vinden regelmatig plaats om na te gaan als de winkeliers zich hebben gehouden aan de wettelijke regelingen nadat er een overtreding werd geconstateerd bij de reguliere controles. De winkeliers beseffen nu meer dan ooit dat zij alle ten verkoop aangeboden goederen op de schappen moeten voorzien van duidelijke en zichtbare prijzen. In vergelijking met enkele maanden terug begrijpen ze eveneens dat het nu beter is dat zij zich moet houden aan de vastgestelde winstmarges ter voorkoming van sancties.

Burgers kunnen hun klachten indienen van maandag tot en met vrijdag via het WhatsApp nummer +5978530915. Ook kan er gebeld worden naar het verkort nummer 1940 of gemaild worden naar klachten.unit@gmail.com. Tips uit de samenleving worden met de nodige zorgvuldigheid en confidentialiteit behandeld. Het Ministerie doet derhalve een beroep op de samenleving om elke vorm van prijsopdrijving en andere illegale activiteiten terstond door te geven op bovengenoemde contactgegevens.