Het onder-directoraat Interne Markt van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft van 7 tot en met 9 september en van 14 tot en met 16 september de training ‘EU labeling and packaging requirements for CARIFORUM Exporters’ georganiseerd. De training is vanwege de COVID-19 pandemie online verzorgd via Zoom. Er hebben ruim 34 deelnemers geparticipeerd aan de training. Het doel is om potentiële exporteurs naar de EU wegwijs te maken voor wat betreft hun verpakking en etiket.

Het belang van labeling en verpakking, sustainable packaging, standaarden, productinformatie voor consumenten, wetgeving voor food- en non-food producten zijn enkele van de aspecten die tijdens de onlinetraining zijn behandeld. Hiernaast hebben de deelnemers ook informatie meegekregen over conformity assessment, certificering, inspectie en accreditering van de trainers Angela Dias (Ministerie van EZ) en Seraphine Lila van het Surinaams Standaarden Bureau (SSB). Verder hebben de ondernemers online tools meegekregen die gebruikt kunnen worden voor meer informatie omtrent standaarden en wetgeving van de verschillende EU-landen. Ondernemer Furgil Plet van Furlens Industries heeft tijdens de training ook een korte presentatie verzorgd over zijn ervaringen met export naar de EU.

Na de training zal het Ministerie van EZ samen met het SSB een vervolgtraject inbouwen, waarbij ondernemers begeleid zullen worden, zodat zij hun producten kunnen exporteren naar de EU. Het streven is om tenminste één (1) ondernemer binnen een jaar export ready te maken. Het Ministerie van EZ zal in de komende periode meer trainingen organiseren voor potentiële exporteurs.