Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een project gelanceerd om zorg te dragen voor transparantie wanneer het gaat om prijzen van agrarische producten. Het gaat in deze om de groothandelsprijzen van een 29-tal producten. De prijslijst zal dagelijks worden geplaatst op de Facebook-pagina van het Burger Informatie Centrum. Het project is een initiatief van de Agrarische Adviesraad van Saramacca. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met structuren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

In het kader van de Dag der Agrariërs en Wereldvoedseldag zullen vanaf 12 oktober 2021 dagelijks om 10 uur ’s morgens de groothandelsprijzen van de Centrale Markt van 29 fruit- en groentesoorten worden gepubliceerd op de pagina van BIC Saramacca. Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga heeft te kennen gegeven dat landbouwers in zekere mate hiervan zullen profiteren, omdat zij niet meer afhankelijk zullen zijn van informaties over prijsvorming onder de markt van de tussenpersoon.

Minister Sewdien is dezelfde mening toegedaan als de burgermoeder en juicht het project toe. Verder zegt hij dat hierdoor data ten aanzien van de prijsontwikkelingen verzameld kan worden. Hetgeen het makkelijker zal maken om onderzoek te doen naar mogelijke factoren die impact hebben op de prijzen. Hij spreekt de hoop uit dat het project dusdanig vruchten afwerpt en dit doorwerkt naar de overige districten overwaait.

De prijsinformatie draagt bij aan de transparantie van de markt evenzeer voor de land- en tuinbouw. Verder is de prijzenstatistiek bijzonder belangrijk voor het ontwikkelen van het te voeren beleid, planning en investeringen in de sector, maar ook om de landbouwers en toekomstige landbouwers in de tuinbouw beter te begeleiden middels de adequate voorlichting.