Diverse wegen in het uitgaanscentrum van Paramaribo worden schoongemaakt in het kader van 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). Zo geeft Jason Gummels aan. Hij is onderdirecteur Afvalbeheer en tevens de trekker van het project.

De onderdirecteur voert aan dat tijdens de Srefidensi-periode veel toeristen naar Suriname afreizen. Een groot deel van deze duizenden reizigers maakt dagelijks gebruik van het uitgaanscentrum. Onlangs heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) een oriëntatiebezoek gebracht aan de binnenstad van Paramaribo en een onderhoud gehad met de ondernemers van het toeristisch stadscentrum.

Inmiddels hebben de Van Sommelsdijckstraat, de Kleine Waterstraat, Waterkant en een groot deel van de binnenstad van Paramaribo een grote schoonmaakbeurt ondergaan. De werkzaamheden worden in de vooravond uitgevoerd, zodat de weggebruikers geen last ondervinden en de werkers ongestoord het werk kunnen uitvoeren. Verschillende bermen worden gemaaid. De gemeenschap wordt op het hart gedrukt netter om te gaan met hun afval. Voor een duurzame aanpak is bewustwording van de burger nodig, in die zin dat men geen afval op straat gooit.