Een eigen huis voor De Nationale Assemblee (DNA) zal positieve effecten hebben op de taakuitvoering van het parlement. Dit zegt president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd sprak op vrijdag 20 januari 2023 bij de ingebruikname van de nieuwbouw van DNA. Volgens hem vertegenwoordigt DNA het volk van de Republiek Suriname en brengt zij de soevereine wil van de natie tot uitdrukking. Hij deed op het parlement dan ook het beroep om de stem van het volk op een volwaardige en democratische wijze te behartigen.

De nieuwbouw is volgens minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (minOWC) een reconstructie van het pand dat op 1 augustus 1996 door brand werd verwoest. Het onderwijsministerie is vanwege de uitvoering van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) betrokken geweest bij de wederopbouw van het parlementsgebouw. Volgens president Santokhi is bij de brand toen een belangrijk deel van de parlementaire geschiedenis verloren gegaan. Hij noemde het toen afgebrande gebouw een met een rijke geschiedenis. Het staatshoofd memoreerde in zijn toespraak enkele personen die volgens hem direct geassocieerd kunnen worden met de historie van het parlementsgebouw, te weten: Frederik Lim A Po sr, Gerard van der Schroeff, Johan Adolf Pengel, Henk van Ommeren, Olton van Genderen, Jaggernath Lachmon, Clemens Biswamitre en Emile Wijntuin.

DNA-voorzitter Marinus Bee sprak van een “lang uitgestelde moment van vreugde” en “een gebeurtenis om in de gedenkboeken op te tekenen”. Het mag volgens hem als memorabel opgetekend worden dat het Huis van het Volk in zijn glorie is hersteld. De parlementsvoorzitter memoreerde zijn woorden bij de officiële sleuteloverhandiging in mei 2022, namelijk dat “een fenix die uit zijn as is herrezen”. Om het belang van Suriname te dienen is democratie volgens de parlementsvoorzitter voor elke burger van eminent belang. Terwijl de nieuwbouw in gebruik is genomen, worden meteen ook de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe vergaderzaal. Voorzitter Bee zegt dat er hard aan gewerkt wordt om alles onder een dak te brengen, zoals voorheen het geval was. Hij richtte een bijzonder woord van dank aan zijn voorgangers die “altijd baanbrekend werk hebben verricht zodat democratie kon zegevieren”. De parlementsvoorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om vijf personen die al vanaf het afgebrande gebouw hun krachten geven aan het parlementaire werk, te huldigen. Verder presenteerde hij ook de gedragscode voor het DNA-personeel.

Volgens minister Marie Levens heeft het feit dat het gebouw is neergezet zoals het vroeger was, te maken met het behoud van de historische binnenstad van Paramaribo. Alle tijdens de bouw gevonden voorwerpen zijn zorgvuldig schoongemaakt en bewaard. Van DNA-voorzitter Bee is er toestemming verkregen om in de kelder regelmatig de oude voorwerpen tentoon te stellen. Het ministerie gaat in samenwerking met de Commissie Nieuwbouw verder met het tot stand brengen van de vergaderzaal. De genoemde commissie staat onder leiding van Mahinderkoemar Jogi. Hij zei dat met de nieuwbouw van het parlement Suriname weer een stap voorwaarts heeft gezet. In de nieuwbouw zal het administratief gedeelte van DNA ondergebracht worden. Volgens Jogi heeft het 26 jaar en zes maanden geduurd om tot dit moment te komen, echter zal de bouw van de vergaderzaal volgens hem binnen 18 maanden een feit moeten zijn. Er zijn reeds concrete stappen hiertoe gezet.

DNA-griffier Ruth de Windt zegt dat na de brand van 1996 verschillende parlementaire commissies hebben gewerkt aan de voorbereidingen om te komen tot de nieuwbouw. Ze sprak haar dank uit aan eenieder die zich te allen tijde heeft ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe parlementsgebouw. De Windt deed een oproep aan de samenleving om het gebouw te koesteren als te zijn haar eigendom. De nieuwbouw werd ingezegend door bisschop Karel Choennie.