President Chandrikapersad Santokhi heeft op dinsdag 31 januari 2023 het sociaal programma van de regering officieel gelanceerd. Dit betekent dat per vandaag kwetsbare groepen in onze samenleving via het “Moni Karta systeem’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, een koopkrachtversterking krijgen van SRD 1800 per maand. Dit gebeurt naast hun bestaande sociale uitkeringen.

Het is de bedoeling om via dit sociaal programma tussen de 40.000- 60.000 huishoudens te voorzien van de koopkrachtversterking. Dit bedrag dient als compensatie voor 7 categorieën: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Het staatshoofd roept Moni Karta-houders op om deze gelden die worden uitbetaald door de regering goed te gebruiken en die niet te verspillen. Hij heeft samen met de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders aan de eerste groep houders ‘Moni Karta’s’ overhandigd.

Het streven is om vandaag nog een totaal van bijkans 18.000 houders te voorzien van de koopkrachtversterking van SRD 1800. Het staatshoofd geeft aan dat de regering niet stil zit, maar hard werkt voor land en volk.