De Nationale Democratische Partij is hedenavond in spoedberaad bijeengekomen om de gebeurtenissen van vandaag te bespreken.

De partij betreurt het dat de voorgenomen vreedzame protestactie van vandaag onvoldoende opgang is gekomen en helaas is omgeslagen in baldadigheden, waarbij burgers gewond zijn geraakt en eigendommen van derden vernield en ontvreemd zijn. De partij betuigt daarom diep medeleven met de gewonden en de getroffen ondernemers.

De partij toont begrip voor elk vreedzaam protest, dit vanwege de steeds verslechterende levensomstandigheden van grote delen van de samenleving.

Vanaf het aantreden van deze regering zijn er diverse gemoedelijke protesten geweest, echter blijkt dat de regering onvoldoende oor heeft voor de noden van het volk. De stem van het volk wordt niet gehoord. Tot aan de vooravond van het aangekondigd protest is er genadeloos een verdere brandstof verhoging doorgedrukt.

De NDP roept de regering op om in haar handelen provocatie naar de samenleving toe achterwege te laten en de talloze door haar gedane beloften aan ons volk, na te komen.

De partij blijft de samenleving ondersteunen in haar rechtvaardige strijd voor lotsverbetering en roept allen op om het vreedzame karakter hiervan te behouden.

Tenslotte wenst de partij te benadrukken dat de democratie pas gediend is wanneer de bevolking gebruik kan maken het recht tot vreedzame betoging of protest. Hieraan mag er nimmer getornd worden.

Nationale Democratische Partij