De dialoog met diverse maatschappelijke organisaties wordt geïntensiveerd. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi op maandag 20 februari aangeven in De Nationale Assemblée (DNA). De regeringsleider heeft in het parlement opgeroepen tot het waarborgen van fundamentele normen, waarden en omgangsvormen in de samenleving. 

President Santokhi heeft opgemerkt dat behalve de externe realiteiten die een negatieve impact hebben op de welvaart en het welzijn van Surinamers, er ook nationale dreigingen zijn die aanpak behoeven. Hij noemde hierbij het creëren van haatgevoelens jegens elkaar – middels bijna criminele bejegening met verregaande beschuldigingen -, afnemende tolerantie, respect en acceptatie voor elkaar, toenemende verruwing van de criminaliteit en nepnieuws.

“Wij moeten allen gezamenlijk het initiatief nemen om deze funeste trend in onze samenleving een halt toe te roepen”, aldus president Santokhi. Hij geeft aan dat het een collectieve verantwoordelijkheid is om de diverse dreigingen aan te pakken. De regeringsleider hoopt in deze op de ondersteuning van de private sector, de vakbeweging en relevante maatschappelijke organisaties. “De gehele samenleving in haar totaliteit en elke individuele burger van ons mooi land is verantwoordelijk om erosie van de fundamentele normen en waarden een halt toe te roepen.”