Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het Ministerie van Openbare Werken (OW) heeft als grootste taak het onderhouden van de bermen langs de openbare wegen in alle districten. In dit kader zijn er thans 2 tractoren voorzien van zij- en maaibalk aangekocht. De overhandiging van de tractoren vond plaats op donderdag 23 februari 2023 op het terrein van OGA.

De aanschaf van de twee John Deere tractoren bij SEMC Hardware is onderdeel van beleidsbeslissingen die twee jaar geleden zijn genomen om de grote achterstand aan onderhoud in heel Suriname in te lopen. “Toen ik kwam als minister was het materieelpark zo goed als nul. We hebben een besluit genomen om te investeren in materieel”, aldus de OW-minister.

Het is volgens minister Nurmohamed nu de bedoeling om regelmatig onderhoud in woonbuurten te doen. Een deel van het werk zal worden uitbesteed. Het bedrijfsleven zal aangemoedigd worden zich te ontwikkelen, zodat de overheid niet alles hoeft te doen. Er moet daarom goed overlegd worden over wie wat wel of niet doet, zegt de OW-minister. Het voornemens is dat er nog meer zwaar materieel wordt aangeschaft. Een zodanig aantal dat onderhouden en efficiënt ingezet kan worden.