Naar aanleiding van het incident tijdens het optreden op het Onafhankelijkheidsplein ter gelegenheid van het Javaans Nieuwjaar, heeft de Woordvoering van het Kabinet van de President vandaag een verklaring uitgegeven waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van artistieke vrijheid en vrije meningsuiting.

Volgens berichten is er tijdens het optreden een situatie voorgevallen waarbij de artistieke vrijheid van de artiest werd ingeperkt. De regering benadrukt dat vrije meningsuiting en artistieke vrijheid van groot belang zijn en essentiële pijlers vormen van de Surinaamse rechtsstaat, welke te allen tijde moeten worden gewaarborgd. In onze democratische samenleving staat vrijheid van meningsuiting centraal als een fundamenteel recht.

De regering hecht grote waarde aan het bevorderen van een open en inclusief klimaat waarin diverse stemmen en opvattingen vrij kunnen worden geuit. Dialoog en respect voor elkaars standpunten zijn essentieel voor een gezonde en vooruitstrevende samenleving.

Het Kabinet van de President heeft aangegeven dat het incident bilateraal zal worden opgelost, met het doel een constructieve aanpak van het voorval te waarborgen.