De tweede pitch-ronde van het Suriname’s Growth Enterprise (SURGE) project, dat momenteel wordt geïmplementeerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), is onlangs van start gegaan, maar niet zonder de nodige uitdagingen en frustraties onder de deelnemende bedrijven. Dit ambitieuze project, gefinancierd door de Wereldbank en met technische assistentie van Solidaridad, heeft tot doel de groei en ontwikkeling van ondernemingen in Suriname te stimuleren. Aan deze tweede pitch-ronde namen 18 bedrijven deel, die allen een korte presentatie gaven van hun bedrijf. De evaluatiecommissie zal deze presentaties beoordelen en bepalen welke bedrijven in aanmerking komen voor de felbegeerde “matching grant”. Deze beslissingen zullen een significante impact hebben op de toekomstige groei van de deelnemende ondernemingen.

Een van de bedrijven die deelnam aan deze ronde is NV Ton, vertegenwoordigd door Jan van Charante. Tijdens zijn presentatie benadrukte Van Charante de uitdagingen waarmee zijn bedrijf werd geconfronteerd bij de voorbereiding van de pitch. Met een cluster van bedrijven onder zijn hoede, wees hij op de complexiteit van het uniform toepassen van marketing- en salesregels, omdat elk bedrijf in het cluster unieke behoeften en kenmerken heeft. Van Charante deelde zijn aspiraties voor ISO-certificering, trainingen en solar green certificering voor het gehele cluster.

Een ander bedrijf dat zich presenteerde tijdens deze ronde is J & S Trading-Bio Tara, vertegenwoordigd door de directeur, John Goedschalk. Goedschalk deelde zijn visie om van dienstverlening over te gaan naar productie, met een specifieke focus op wilde oliën. Hij gaf aan al enkele maanden bezig te zijn met SURGE om een gedegen businessplan en groeiplan op te stellen. Ook benadrukte hij de samenwerking met vrouwelijke leden van de gemeenschap van Brownsweg, waar het bedrijf actief is. Goedschalk onthulde zijn plannen om met SURGE-middelen een fabriek op te zetten, waarbij hij de randvoorwaarden wil scheppen voor onder andere trainingen in huishoudbudget, kinder- en ouderenopvang. Deze sociale initiatieven zijn bedoeld om de lokale gemeenschap te ondersteunen en werkgelegenheid te genereren. Naast deze plannen benadrukte Goedschalk dat er ook een sociaaleconomische studie zal worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen geen negatieve invloed hebben op het gebied en de levensomstandigheden van de lokale bevolking.

Ondanks de inspanningen en hoopvolle vooruitzichten, uitte Goedschalk enige frustratie over de uitdagingen die hij tijdens het SURGE-traject heeft ondervonden. Desalniettemin blijft hij optimistisch en kijkt hij hoopvol uit naar de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een matching grant. Deze financiële ondersteuning zou cruciaal zijn voor het verwezenlijken van de plannen en het bevorderen van een nieuwe industrie in Suriname.