President Chandrikapersad Santokhi heeft namens de regering zijn condoleances uitgesproken over het tragische incident dat zich in Kleine Saramacca heeft voorgedaan. Een mijnschacht is ingestort, waarbij enkele kleinschalige goudzoekers het leven hebben verloren. Tijdens de opening van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) heeft het staatshoofd de ramp aangesneden.

President Santokhi deelde mee: “Hoewel het geen aangename mededeling is, vinden wij het belangrijk om uw college op de hoogte te stellen.” Hij benadrukte dat de regering tijdens de vergadering heeft getracht zoveel mogelijk informatie over het incident te verzamelen. “We ontvingen bericht dat er een instorting heeft plaatsgevonden in een van de illegale mijnschachten, en natuurlijk willen we alle details vaststellen. Dit is inmiddels gebeurd in samenwerking met lokale autoriteiten.”

Het staatshoofd informeerde de vergadering dat het incident zich heeft voorgedaan bij een mijnschacht in de buurt van Kleine Saramacca, bekend als Kamp 21 Pasi. “Daar waren kleinschalige goudzoekers aan het werk. Helaas is de mijnschacht ingestort, zijn de personen ingesloten en wordt gevreesd dat zij allemaal slachtoffer zijn van dit ernstige ongeval, met mogelijk dodelijke afloop.”

President Santokhi verzekerde dat de regering alle inspanningen levert om de situatie onder controle te krijgen. Het leger, de politie en het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) zijn reeds naar het gebied gestuurd. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk heeft zich ter plaatse begeven om een grondig onderzoek in te stellen naar de toedracht van het incident. Het staatshoofd benoemde de schok die het land treft en zei: “Op dit moment nemen we de noodzakelijke maatregelen, maar we sturen tegelijkertijd ons medeleven en sympathie naar alle nabestaanden.”