De regering heeft een grootschalige operatie gelanceerd in reactie op het incident dat eerder op de dag plaatsvond bij Kamp 21 Pasi. President Chandrikapersad Santokhi informeerde de Nationale Assemblee (DNA) dat een ministerscluster is ingesteld, bestaande uit de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen, Defensie, Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling en Sport, en Financiën en Planning. Daarnaast is een lid van het Openbaar Ministerie belast met centrale coördinatie, samen met iemand van de communicatiedienst om de samenleving adequaat te informeren.

Het ministerscluster heeft al een technisch team samengesteld dat momenteel ter plaatse is. Dit team is verantwoordelijk voor reddingsoperaties, informatieverstrekking, het bergen en transporteren van slachtoffers, en forensisch onderzoek. President Santokhi kondigde aan dat er ook een onderzoeksteam onder leiding van de procureur-generaal wordt gevormd om het incident grondig te onderzoeken. Bovendien wordt overwogen om indien nodig buitenlandse hulp in te roepen.

De regering zal nauw overleg plegen met het traditioneel gezag en besteedt ook aandacht aan nazorg. President Santokhi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en benadrukte dat de regering zich intensief bezighoudt met het beheersen van de situatie en het nemen van noodzakelijke maatregelen. Er wordt tevens overwogen om nationale rouwdagen af te kondigen.

De president verklaarde dat het incident plaatsvond in een gebied waar eerder een goudader was ontdekt, en dat goudmaatschappij ZIJIN al om veiligheidsmaatregelen had gevraagd. Het leger en de politie hadden eerder kampen vernietigd en mensen opgedragen het gebied te verlaten. Een provisorische tunnel stortte in, waarbij mogelijk tien personen bedolven raakten, aldus het staatshoofd.