Suriname viert vandaag, op zaterdag 25 november 2023, met trots haar 48e Staatkundige Onafhankelijkheidsdag. President Chandrikapersad Santokhi heeft ter gelegenheid van deze historische dag een inspirerende toespraak gehouden op het presidentieel paleis. Hij benadrukte dat deze 48 jaar onafhankelijkheid een moment van bezinning, reflectie, bemoediging, gefundeerde planningen, waardevolle verbindingen en veréénzelviging met zich meebrengen.

In zijn toespraak herinnerde President Santokhi eraan dat op 25 november 1975 de trotse woorden “Het is ons Suriname” werden uitgesproken, wat destijds een fundamentele verandering betekende. Deze gebeurtenis markeerde het begin van zelfstandigheid en bood perspectieven om Suriname te vormen tot ‘ons land’, zowel in goede als in slechte tijden.

President Santokhi ging dieper in op de verworvenheden, belangrijke mijlpalen en toekomstperspectieven van Suriname. Hij benadrukte echter ook de noodzaak om kritisch te kijken naar waar het land na 48 jaar staat en welke richting het als natie wil inslaan. De president wees op recente uitdagingen, waaronder de tragedie in Matawai, en riep op tot eenheid en solidariteit in het licht van dergelijke gebeurtenissen.

Hij beschreef Suriname als een jonge natie die gestaag groeit en blijft werken aan haar ontwikkeling. President Santokhi benadrukte dat natievorming een voortdurend proces is en dat alle actoren in de samenleving hierin een cruciale rol spelen. Hij reflecteerde op de politieke en sociaaleconomische geschiedenis van Suriname, die het bewustzijn heeft vergroot over de kracht van vreedzaam samenleven.

De president prees Suriname als een voorbeeld van een multiculturele samenleving met een smeltkroes van culturen. Hij verklaarde: “De etnische verscheidenheid is onze identiteit en maakt ons tot een uniek en veelkleurig land. Ons volk staat voor veelzijdigheid, ruimdenkendheid en verbroedering.” President Santokhi benadrukte dat in de afgelopen jaren alles in het werk is gesteld om deze verbroedering te versterken en in te zetten voor de algehele ontwikkeling van het land. Hij riep op tot voortdurende samenwerking en een gezamenlijke inzet om Suriname naar nieuwe hoogten te tillen.