De wereldwijde klimaatveranderingen zijn merkbaar, en het is van essentieel belang dat Suriname zich kan aanpassen aan deze ontwikkelingen. In dit kader is de Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA) begonnen met het opnieuw installeren van Automatische Water Level Stations (AWLS) om de waterstanden van de rivieren in Suriname te monitoren.

Op 21 november 2023 werd officieel een AWLS in gebruik genomen in Apoera. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en een delegatie van de UNDP waren aanwezig bij deze gelegenheid. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Global Climate Change Alliance Suriname (GCCA+) Phase 2-project, dat wordt gefinancierd door het United Nations Development Programme (UNDP) en de Europese Unie (EU). Josta Lewis, districtscommissaris van het ressort Kabalebo, meldde dat het gebied tijdens hevige regenval overstroomt. Een Automatisch Water Level Station (AWLS) zou van groot nut zijn, zodat tijdige informatie over neerslag en waterstanden kan worden doorgegeven voor het treffen van preventieve maatregelen.

Minister Nurmohamed benadrukte het belang van gegevensverzameling. Met deze gegevens kan een vroegtijdig waarschuwingssysteem worden opgezet. De verzamelde informatie zal niet alleen nationaal, maar ook internationaal beschikbaar zijn. Verder benadrukte de bewindsman het belang van het informeren van de gemeenschap, vooral de jeugd, over de functie van deze stations en hoe de verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor hun leefomgeving. Tot slot bedankte de minister de UNDP en de EU voor hun investering in Openbare Werken.