Binnenkort zal de Presidentiële Werkgroep Wijken in Ontwikkeling (WIO) een wetenschappelijk buurtonderzoek initiëren in Flora B en omliggende gebieden. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van data ter ondersteuning van het formuleren van beleid op diverse terreinen, zoals uitgelegd door Judith Wijngaarde, secretaris van de werkgroep. Orlando Philip, oprichter en voorzitter van de Stichting Algemeen Buurtwerk Flora B en Omgeving (ABUFLO), verwelkomt dit onderzoek en benadrukt het belang van wetenschappelijke onderbouwing als basis voor effectieve maatregelen.

Helmut Gezius, een expert in community development, leidt het onderzoek, dat hij beschrijft als een baseline study. Hij werd benaderd door WIO vanwege de behoefte aan data voor ontwikkelingsinitiatieven in Flora B, gericht op het ondersteunen van de bewoners. Een baseline study is cruciaal om de huidige situatie en behoeften in een gemeenschap, in dit geval Flora B, vast te stellen. Dit biedt organisaties, zoals buurtorganisaties en de WIO, een wetenschappelijk gefundeerde basis voor hun activiteiten.

Het onderzoek zal huis-aan-huis worden uitgevoerd om de capaciteiten, urgente en minder urgente problemen van de bewoners te identificeren, evenals mogelijke oplossingen die ze zelf kunnen bijdragen. Gezius benadrukt dat de resultaten van een dergelijk onderzoek ongeveer vijf jaar relevant zijn. De participatie van buurtbewoners is essentieel voor het succes van de baseline study, en daarom worden zij gemotiveerd om actief deel te nemen.

WIO-secretaris Judith Wijngaarde geeft aan dat de werkgroep zich inzet voor duurzame armoedebestrijding, zelfredzaamheid en het bevorderen van de leefbaarheid in wijken. Het buurtonderzoek is een cruciaal onderdeel van deze inspanningen. Wetenschappelijke data is van groot belang voor specifieke projecten en is tevens beschikbaar voor overheidsinstanties, politie, volksgezondheid en onderwijs.

Het onderzoek zal naar verwachting begin volgende week van start gaan en ongeveer twee maanden duren. De resultaten zullen worden getoetst aan het programma van WIO, waarbij indien nodig bijsturing zal plaatsvinden. Het streven is om een vergelijkbare baseline study buiten Paramaribo uit te voeren, waarbij Coronie al als potentiële locatie is overwogen.