Suriname bereidt zich voor op deelname aan de 28e Klimaatconferentie, COP28, die in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zal plaatsvinden. President Chandrikapersad Santokhi zal deze conferentie leiden, vergezeld door een delegatie met onder andere ministers Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De delegatie vertrekt op 29 november en keert terug op 5 december.

COP is een jaarlijkse bijeenkomst waar wereldleiders samenkomen om te onderhandelen over maatregelen tegen klimaatverandering. Minister Ramdin benadrukt dat Suriname vastberaden is om dit jaar actief deel te nemen aan de onderhandelingen, met aandacht voor klimaatfinanciering, compensatie voor ‘Loss & Damage’ en de handel in koolstofkredieten. Hij legt uit dat de klimaattop uit verschillende segmenten bestaat.

Een hoogtepunt is de high-level meeting van staatshoofden en regeringsleiders, waar president Santokhi zijn nationale standpunt zal uiteenzetten. Minister Ramdin en adviseurs zullen ook aanwezig zijn. Minister Dasai en een technisch team van zeven personen zullen deelnemen aan de technische discussies. De kosten van beide delegaties worden grotendeels gedragen door het gastland en diverse organisaties.

Minister Ramdin benadrukt het belang van de conferentie, gezien de wereldwijde discussies en het feit dat Suriname zich sinds 2015 inzet om middelen te verkrijgen voor de aanpak van klimaatverandering. Hij hoopt op meer toezeggingen dit jaar, met name voor het opzetten van het fonds voor ‘Loss & Damage’. Hij benadrukt dat landen zoals Suriname, die hun bosbedekking behouden, recht hebben op compensatie.

Brazilië, het buurland van Suriname, zal in 2025 gastheer zijn van COP30 in Belém do Para. Minister Ramdin heeft recentelijk besprekingen gevoerd met zijn Braziliaanse collega van Buitenlandse Zaken, Mauro Vieira, waarin naar voren kwam dat Suriname en andere landen binnen de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) een functionele rol zullen spelen tijdens deze conferentie.