President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de 28ste editie van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP28) in Dubai opgeroepen tot acties ter bevordering van bosbehoud en behoud van biodiversiteit. Op 2 december 2023 deelde het Surinaamse staatshoofd het standpunt van het land over klimaatverandering, waarbij hij opnieuw pleitte voor klimaatfinanciering die effectief is en toegankelijk voor alle landen en mensen. President Santokhi benadrukte het belang van het behoud van bestaande bossen en biodiversiteit boven herbebossing en benadrukte dat financiële beloften moeten worden nagekomen, vooral gezien de cruciale rol van financiële middelen voor landen zoals Suriname. Hij onderstreepte ook dat de aanpak van klimaatproblemen politieke wil, betrokkenheid van regerings- en bedrijfsleiders en de inzet van iedereen vereist.

President Santokhi benadrukte verder dat alle inspanningen gericht moeten zijn op het in de praktijk brengen van artikel 6 van het Klimaatakkoord, dat zich richt op mitigatie, aanpassing, verlies en schade, capaciteitsopbouw en financiering voor een rechtvaardige transitie. Hij onthulde dat Suriname, samen met de acht Amazonelanden verenigd in de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), zich inzet voor de strijd tegen ontbossing in het Amazonegebied. Deze inspanningen omvatten het gebruik van nationale hulpbronnen via een milieuvriendelijke strategie, duurzaam bosbeheer, actieve bescherming van biodiversiteit en een voortgezette overgang naar groene energie en andere duurzame innovaties. President Santokhi stelde dat op basis hiervan de economische ontwikkelingen in Suriname, inclusief olie, verantwoord zullen worden aangepakt.