Onder leiding van het waardeketenplatform cassave, gesteund door SAMAP, en in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft een groep boeren en agro-ondernemers in de cassaveteelt deelgenomen aan een kennisuitwisselingsbezoek aan Wanica. Tijdens het bezoek werden ervaringen gedeeld met betrekking tot de agronomische aspecten van cassaveteelt, innovatieve technieken om de productie en kwaliteit te verbeteren, en het opbouwen van uitgebreide bedrijfsnetwerken.

Een van de deelnemers, Jack Lie a Fat, een cassaveproducent ondersteund door de SAMAP Matching Grant Facility, beheert in samenwerking met Marthiland NV ongeveer 0,5 hectare cassave in het Reeberg-gebied van het Wanica-district. Lie a Fat, die zijn bedrijf ruim vier jaar geleden is gestart, werkt samen met 10 cassavetelers uit Wanica en omliggende gebieden om aan de vraag van de koper te voldoen. Hij verkoopt zijn gehele productie aan de koper, de heer Jonas van Ravenswaay van agribusiness Martiland NV. Deze verwerkt de verse cassave tot verfijnde cassaveproducten onder het merk BamBino, in een benadering van waardeketensysteem.

De groep bezocht ook Robert Kario, een landbouwer en outgrower die samenwerkt met Lie a Fat in de Matching Grant Facility van SAMAP. Kario exploiteert ongeveer 0,5 hectare cassave in het Lelydorp-gebied en heeft meer dan 43 jaar ervaring in de cassaveteelt. Zijn bedrijf, voornamelijk arbeidsintensief, wordt geleid door vrouwelijk leiderschap en richt zich op een consistent en systematisch teeltpatroon, met cassave als focusgewas. De meest aangeplante variëteit is zoete gele cassave, met opbrengsten van meer dan 20 ton per hectare na 9 maanden productie.