De economie van Suriname zal naar verwachting in heel 2023 met ongeveer 2 procent groeien, volgens recente bevindingen van het IMF. De inflatie neemt af, en de internationale reserves dekken momenteel ongeveer vijf maanden import. Het IMF benadrukt de positieve impact van het voorzichtige fiscale- en monetaire beleid van de Surinaamse regering, dat naar verwachting de inflatie tegen het einde van 2024 onder de 20 procent zal brengen. Het ‘Staff Level Agreement’ benadrukt de vruchten van de inspanningen van de autoriteiten om de economie te stabiliseren.

Het IMF prijst Suriname voor haar ‘sterke prestatie’ en voldoet aan alle gestelde criteria. Echter, er is aandacht nodig voor de vertraging in de uitvoering van het sociaal programma. De regering heeft maatregelen genomen om deze vertraging aan te pakken, inclusief aanpassingen in de programma-aansturing. Positief is ook de steun van het IMF voor extra financiële hulp voor sociaal zwakkeren in 2024, met de belofte van ruimte door aanpassingen en verlenging van het hulp pakket.

De succesvolle schulden-herschikkingen en saneringen, inclusief het verminderen van binnenlandse schulden en het verbeteren van de schuldpositie bij de Centrale Bank, worden door het IMF benadrukt. Ondanks de nog gevoelige sociaal-economische situatie wijst het IMF op een positieve toekomst door de ontwikkeling van de oliesector.

President Santokhi waardeert de goede evaluatie van het IMF en bedankt de bevolking voor hun opofferingen. Hij benadrukt behaalde successen, zoals het betaalbaar voedselprogramma, de hernieuwde vluchten van de SLM, de overeenkomst met vakbonden en de vooruitgang in grondconversie. De president is optimistisch over de toekomst, met aandacht voor duurzame inkomsten uit de oliesector en het tropische regenwoud. Hij benadrukt vastberadenheid en doelgerichtheid voor de toekomst van het land.