Op donderdag 30 november 2023 heeft Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, bijgestaan door de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, en de directeur van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), Maaltie Sardjoe, symbolisch medicijnen overgedragen aan de directeuren van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en Medische Zending (MZ). De plechtigheid vond plaats in het RGD-gezondheidscentrum Lelydorp in het district Wanica.

Suriname ontving medicijnen ter waarde van US$ 600.000 van India, die eerder symbolisch werden overhandigd tijdens het staatsbezoek van de president van India op 5 juni 2023. Minister Ramadhin uitte zijn vreugde over dit moment en feliciteerde de organisaties en de samenleving. De vertraagde distributie werd toegeschreven aan procedurele zaken, met de keuze om eerstelijnszorg als prioriteit te behandelen.

De minister bedankte de instellingen voor hun toewijding aan de zorg en benadrukte dat deze bijdrage kan helpen om de behoeften van met name kwetsbare personen in de samenleving te verlichten door sociale ondersteuning vanuit de overheid.