In juni 2022 keurde de Surinaamse regering, onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, het Herstelplan Zorg (HPZ) goed om dringende interventies in de gezondheidszorgsector uit te voeren. Een cruciale aanbeveling van HPZ was de oprichting van een onafhankelijke Zorgautoriteit in Suriname (ZaS).

Evaluaties toonden aan dat er weloverwogen beleidsplannen zijn, maar versterking van de capaciteit om deze plannen uit te voeren en te monitoren is essentieel. De ZaS, als onafhankelijk instituut, zal toezicht houden op wet- en regelgeving, de kwaliteit van zorg waarborgen en gezondheidsinformatie bijhouden.

In 2022 voerden de regeringsleiders van Suriname en Nederland gesprekken over verdragsmiddelen. Het voorstel was om 5 miljoen euro te gebruiken voor de oprichting van de ZaS, met financiering over vijf jaar, geleidelijk overgenomen door de Staat Suriname.

Het ministerie presenteerde het plan voor de ZaS aan stakeholders in juli-augustus 2023, met focus op tarifering en budgetbeschikbaarheid. De ZaS zal zich richten op herstructurering van ziekenhuisorganisaties, zorgkwaliteit en deskundigheidsbevordering.

Het directieteam, onder leiding van Radjesh Radjkoemar en Jalmard Irion, is aangesteld om de ZaS in 2024 voor te bereiden. Voorafgaand aan deze fase, bekend als ZaS i.o., zijn de werkzaamheden van het Herstelplan Zorg op 4 december 2023 overgedragen aan het directieteam. Minister Marc Sprenger vertrekt op 15 december.

Bij de ondertekening van de overeenkomst benadrukte minister Ramadhin dat de voorbereiding van de Zorgautoriteit niet onderschat moet worden. Hij deed een beroep op de zorgsector om het nieuwe team volledig te ondersteunen en open communicatie te bevorderen.