Het internationale credit rating bureau, S&P Global Ratings, heeft de kredietbeoordeling van Suriname positief herzien van ‘SD’ naar ‘CCC+/C’, met een stabiel vooruitzicht. Deze verbetering is het gevolg van macro-economische ontwikkelingen, hervormingen en een recente schuldherschikking. Suriname is nu niet langer in de ‘Selective Default SD’ status. Houders van Eurobonds ontvingen nieuwe schuldtitels ter waarde van US$660 miljoen met een olie-gerelateerde zekerheid. Ondanks positieve stappen benadrukt het land de noodzaak van verdere hervormingen en onderhandelingen voor aanvullende steun van internationale financiële instellingen. Risico’s blijven bestaan, met name gerelateerd aan institutionele ontwikkelingen en bestuurszwakheden. De herziene kredietbeoordeling weerspiegelt Surinames verbeterde vermogen om financiële verplichtingen na te komen, maar uitdagingen en de noodzaak van voortdurende steun blijven aanwezig. Lees meer via deze link.