Recent heeft Suriname een positieve beoordeling ontvangen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) met betrekking tot de 40 aanbevelingen die het land moest volgen om blacklisting te vermijden. Mr. Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma (AML), prijst met name de inzet van de betrokken partijen voor dit resultaat.

Volgens mr. Baidjnath Panday heeft Suriname deze vooruitgang te danken aan de gezamenlijke inspanningen van stakeholders. Hij benadrukt dat het AML/PIU-team voornamelijk een begeleidende rol speelde, mensen motiveerde en stakeholders samenbracht om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Dankzij deze inzet bevindt Suriname zich nu buiten de gevarenzone van blacklisting.

De PIU-voorzitter benadrukt dat de verantwoordelijkheid van stakeholders daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Suriname heeft zelf een evaluatie aangevraagd bij de CFATF om de stand van zaken met betrekking tot anti-money laundering en terrorismefinanciering te beoordelen. Tegelijkertijd werd gekeken naar instituten in Suriname die toezicht houden op naleving van relevante wetgeving, inclusief meldplicht van ongebruikelijke transacties in de financiële en niet-financiële sector.

De evaluatie omvatte ook het functioneren van de Gaming Board in de gamingsector en het beleid van Suriname ten aanzien van VN-resoluties met betrekking tot terrorisme. Mr. Baidjnath Panday legt uit dat de 40 aanbevelingen van de CFATF Suriname dwongen om tijdig maatregelen te nemen om het financiële systeem gezond en integer te houden, met name om internationale financiële transacties niet in gevaar te brengen.

De regering, onder leiding van de Anti-Money Laundering Council voorgezeten door de president, heeft besloten het Nationaal Anti-Money Laundering Strategisch Plan te herijken. Dit plan, aangenomen in november 2022, werd aangepast en stakeholders, met name overheidsinstanties, zijn aan de slag gegaan. Wetgeving is tot stand gebracht, verbeterpunten zijn aangepakt en gerapporteerd aan de CFATF.

Volgens mr. Baidjnath Panday is Surinames rapport gecontroleerd op juistheid en correctheid en tijdig ingediend. Het finale beoordelingsrapport van de CFATF werd besproken tijdens een plenaire vergadering in de periode van 26 november tot 1 december van dit jaar. De conclusie was dat Suriname nu aanzienlijke stappen heeft gezet om belangrijke tekortkomingen aan te pakken, waardoor het land uit de gevarenzone van blacklisting is gekomen.