Naar aanleiding van de uitspraken van Aron Winter in de Nederlandse media over het beëindigen van het contract, waarin doelstellingen voor het eerste jaar waren vastgesteld, willen wij verduidelijken dat de gestelde doelen, namelijk kwalificatie voor de Gold Cup 2023 en de play-offs van de Copa America 2024, niet zijn behaald. Het bestuur van de SVB heeft daarom besloten om het contract, dat op 31 december 2023 afliep, niet te verlengen.

Het Hoofdbestuur benadrukt echter met klem dat Aron Winter niet is ontslagen, zoals sommige Surinaamse media hebben gemeld. Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen ontslag en het beëindigen van een contract of overeenkomst. Aron Winter heeft zelf aangegeven dat hij niet is ontslagen.

De Nationale Selectie, die haar eerste officiële wedstrijd voor 2024 pas in juni zal spelen, zal voorlopig worden geleid door de assistent-bondscoaches Roberto Godeken en Ryan Koolwijk, totdat er een definitieve regeling is getroffen.