De Energiebedrijven Suriname (EBS) hebben tijdens de regeringsvergadering van woensdag 7 februari 2024 modellen gepresenteerd aan de regering om de elektriciteitssubsidie verder te verminderen. Marcel Eyndhoven, de technisch directeur, benadrukte dat deze modellen zijn onderbouwd met cijfermateriaal. De rode draad van de presentatie was efficiëntie en duurzaamheid in de energievoorziening, waarbij het belang van samenwerking tussen de overheid en het nutsbedrijf werd benadrukt om energieverspilling tegen te gaan.

Eyndhoven informeerde de regering diepgaand over de huidige situatie met betrekking tot de energievoorziening, waarbij hij benadrukte dat het lagere waterpeil in het stuwmeer als gevolg van weinig neerslag invloed heeft op de opwekking van hydro-energie. Om het tekort aan te vullen, zal het bedrijf gebruik maken van thermische motoren, wat extra kosten met zich meebrengt. De EBS heeft daarom modellen gepresenteerd aan de regering om dit verschil op te vangen, welke verder zullen worden uitgewerkt en gepresenteerd tijdens een volgende regeringsvergadering.

De betrokkenheid van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Financiën en Planning, evenals de Energie Autoriteit Suriname (EAS), zal hierbij worden gezocht. Ondertussen is het energieverbruik gestegen, wat de uitdagingen van het bedrijf vergroot. Eyndhoven roept daarom op tot zuinigheid in het energieverbruik, omdat het onzeker is hoelang het tekort aan hydro-energie zal aanhouden.