Het regeringsteam, onder leiding van minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), heeft een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen voor mensen met een beperking. Het doel was om een effectief platform op te zetten voor overleg met de regering. Er is voorgesteld om focal points aan te wijzen die namens de organisaties optreden. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende zorgpunten besproken, waaronder late betalingen van financiële uitkeringen en gebrek aan subsidies.

President Chandrikapersad Santokhi heeft eerder benadrukt dat de regering de problemen van mensen met een beperking serieus neemt en duurzame oplossingen nastreeft. Harold Pultoo, voorzitter van de presidentiële werkgroep “Brede welzijn voor personen met een beperking”, heeft de inspanningen van de regering benadrukt, waaronder het implementeren van het sociaal vangnet en het verhogen van financiële uitkeringen aan sociaal zwakkeren.