President Chandrikapersad Santokhi heeft uitgebreid overlegd met het korps van districtscommissarissen om belangrijke kwesties en uitdagingen te bespreken die van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van onze gemeenschappen. Ministers Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport en Riad Nurmohamed van Openbare Werken hebben ook deelgenomen aan dit overleg, dat plaatsvond op dinsdag 20 februari 2024 op het Kabinet van de President.

Tijdens de vergadering kregen alle districtscommissarissen de gelegenheid om de problemen en uitdagingen in hun respectievelijke gebieden te bespreken met de president en de ministers. Belangrijke kwesties zoals infrastructuur, veiligheid en financiële problemen werden benadrukt, waarbij de noodzaak tot aanpak ervan werd onderstreept. Enkele districtscommissarissen brachten ook persoonlijke uitdagingen ter sprake die zij tegenkomen bij de uitvoering van hun taken.

Het staatshoofd heeft aangekondigd dat er maatregelen worden genomen om de salarissen van districtscommissarissen te verhogen door hun bezoldiging te verbeteren en toelages toe te kennen. Bovendien is besloten om dienstvoertuigen beschikbaar te stellen voor de districtscommissarissen, waarvoor ministers Nurmohamed en Raghoebarsing van Financiën zijn belast met het aanschaffen ervan. Deze beslissing is genomen om ervoor te zorgen dat zij hun taken effectiever kunnen uitvoeren en beter kunnen inspelen op de behoeften van de gemeenschappen. Daarnaast zullen kwartaalbijdragen worden verstrekt om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken.