Vanochtend heeft Bureau Centrum samen met andere autoriteiten ingegrepen tegen illegale marktventers die goederen verkochten op de openbare weg en het trottoir in de binnenstad. Verschillende goederen zijn in beslag genomen na herhaalde waarschuwingen. Ondanks de voorafgaande waarschuwingen negeerden de verkopers de instructies, waardoor de politie moest optreden. De politie verzoekt illegale verkopers vriendelijk om hun goederen niet op straat te verkopen, maar om vergunningen aan te vragen voor daarvoor bestemde locaties om hun goederen legaal te verkopen. Als de politieorders niet worden opgevolgd, zal er actie worden ondernomen met inbeslagname van goederen en het opleggen van boetes.