Purcy Landveld, Onderdirecteur Data-Educatie van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI), benadrukte tijdens zijn gesprek met de Communicatie Dienst Suriname de focus op verkeersdoden in plaats van verkeersongevallen. Hij deelde zorgwekkende cijfers uit 2023 en 2024, waarbij hij aangaf dat het aantal verkeersongevallen veel hoger lag dan het aantal doden. Hij benadrukte het belang van het minimaliseren van beide en noemde specifiek het toenemende aantal bromfietsongevallen als reden om de bromfietscertificering te versnellen. Landveld wees op roekeloos rijgedrag en gebrek aan verkeerskennis als belangrijke factoren, en pleitte voor periodieke opfriscursussen voor rijbewijshouders. Hij erkende ook de noodzaak van infrastructuurverbeteringen, waarvoor samenwerkingen zijn aangegaan met relevante autoriteiten.