De Ilonka Elmont Foundation bevordert sportparticipatie onder kinderen met een beperking door middel van verschillende sportstimuleringsprojecten. Onlangs organiseerden ze samen met het Fonds Kind & Handicap en Bureau Speciaal Onderwijs een sportdag bij de Witte Lotus op donderdag 4 juli. Het hoofddoel van deze dag was het stimuleren van interactie tussen de kinderen en het introduceren van diverse aangepaste sporten en spelletjes. Ook stond het bevorderen van samen spelen en plezier maken centraal.

Ilonka Elmont, in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS), benadrukte het succes van de sportdag van 29 mei, waarbij ze aangaf dat het een mooie en geslaagde dag was, ondanks de uitdagingen van de doelgroep. Voor dit jaar staan er nog twee sportdagen gepland op 31 juli en 3 december, in het kader van de Internationale Dag van de Kinderen met een Beperking. Ilonka benadrukte dat hoewel hun project zich richt op kansarme kinderen in het algemeen, er speciale aandacht is voor kinderen met een beperking, die vaak minder kansen krijgen dan anderen.

Op de sportdag werden traditionele Surinaamse spelletjes zoals djoel, djompo foetoe, water transport en zaklopen gespeeld. De trainers zijn goed getraind en hebben ruime ervaring met deze specifieke doelgroep en spellen. Er werd zorgvuldig gekeken naar de groepsdynamiek om te bepalen of de spellen aangepast moesten worden aan de behoeften en mogelijkheden van de kinderen. Deelnemende scholen en instellingen waren SO Jule Fernandes, SO Lamtoro en SO Jankilaan.